Menu Zamknij

Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES
Korzystanie ze strony internetowej http://bow-wow.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej http://bow-wow.pl
I. Administratorem danych osobowych jest Anna Strączek prowadząca działalność gospodarczą BOW-WOW Anna Strączek, NIP: 4980234469, zwana dalej Administratorem.
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie http://bow-wow.pl nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój strony.
II. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
III. W sprawie ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pod adresem email: ania.straczek@bow-wow.pl
IV. Cele i podstawy przetwarzania.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:
a) w celu wykonania zawartej z Tobą umowy ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) w celu dokonania wyceny usługi i odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) w celu kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),
d) w celu wystawienia rachunku/faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
e) w celu udzielania rabatów i informowania o promocjach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
f) w celach archiwalnych i dowodowych oraz analitycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
g) w celu wykorzystania cookies na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
h) w celu przetwarzania komentarzy na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
i) w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
k) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
V. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych.
Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach.
VI. Okres przechowywania danych
Twoje dane będą przechowywane:
a) do momentu odwołania udzielonej zgody czy żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie,
b) do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (cele archiwalne),
c) do momentu osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
d) do czasu dezaktualizacji danych lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach analitycznych, cookies itp.
VII. Odbiorcy danych – Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim.
VIII. Przekazywanie do Państw trzecich – Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
IX.Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy te dane przetwarzali, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
X. Prawo do wniesienia skargi
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;
XI. Wymóg podania danych i konsekwencje nie podania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie niektórych danych może być niezbędne do wykonania usługi, wystawienia rachunku/faktury, czy udzielenia rabatu.
XII. Profilowanie
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.